login
zoek
Banner nwip 2


Welkom bij de NWIP

Hartelijk welkom op de opleidingen site van de NWIP.
De NWIP is opgericht in 1946 en baseert haar werkzaamheden op de theorie en uitgangspunten van de sociale psychologie zoals die beschreven en ontwikkeld is door de beroemde psychologen Alfred Adler en Rudolf Dreikurs.

In de cursussen en advisering van de NWIP is dan ook veel aandacht voor heel het kind:
- Het begrijpen van gedrag van en tussen leerlingen
- De relatie tussen opvoeding en onderwijs
- Het belang van counseling en therapie
- Het pedagogisch leiderschap en doelgericht handelen in groepen.


Cursus "Pedagogisch Leiderschap in de praktijk".

Met ingang van het schooljaar 2012 - 2013 start de NWIP de cursus "Pedagogisch Leiderschap in de praktijk".

De cursus wordt uitgevoerd door Theo Joosten, oud voorzitter van de bond katholiek primair onderwijs en al vele jaren op nationaal (NWIP) en internationaal (ICASSI) niveau betrokken bij de praktische uitwerking van de Individualpsychologie op klasniveau.

Theo Joosten
In de visie van de NWIP dient er aandacht te zijn voor het welbevinden van het hele kind. Alleen dan onstaat er een relatie en een werksfeer met de docent en de groep waarin de leerling tot zijn of haar recht komt. Het leren begrijpen van gedrag van de leerlingen en de groep en daar goed mee kunnen omgaan staat centraal in deze cursus.

Met deze cursus worden docenten in het primair onderwijs ondersteund en bemoedigd om pedagogisch leiderschap in de klas te ontwikkelen.

Theo Joosten


Meer Informatie

Wilt u liever eerst meer informatie? Kom dan naar de voorlichtings- en introductiedagen op woensdag 9 mei 2012 of woensdag 19 september 2012 in Amersfoort (locatie Magistrum) van 14.30 - 16.30 uur. Aan deze dag zijn geen kosten verbonden. U kunt op het online aanmeldingsformulier aangeven of u naar deze dag wilt komen.

Op de volgende pagina's kunt u meer lezen over deze cursus en kunt u zich direct online aanmelden.

>>> Download de flyer met meer informatie:

Folder Pedagogisch LeiderschapFolder Pedagogisch Leiderschap (75,1 kB)